Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(21. 4. 1963)


Problém č. 26

Eduard Kaďourek, Přerov

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (10+12=22)Kontrolná notácia: bKa6 Sc4 Jc3 Je5 Pa3 c6 d2 e3 e4 f6 (10), čKc5 Dd1 Vb1 Vh7 Sc1 Sf1 Pa4 b6 c7 d3 f7 h5 (12) – trojťažka.

Dnešný originál popredného českého skladateľa okrem strategického obsahu (odlákanie čiernych figúr) obsahuje aj čisté a ekonomické maty.

Riešenie zašlite do 6. 5. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie započítame tri body.

Riešenie problému č. 21 (Kálniczky) zo 17. 3. 1963. Intencia 1.Kh7 tempo 1...Ke5 2.Dd5+ Kf6 3.Dg8 mat, 1...S~ 2.Ve4+ K:e4 3.Dd5 mat atď. Žiaľ, úloha je úplne nekorektná, má dve vedľajšie riešenia 1.Vb5 1.Va5 (hr. 2.Jf5+, dajú sa ľahko odstrániť pridaním bieleho pešiaka na b5) a navyše duál po 1...f3 2.Vd5+ aj 2.D:e3 (max. bolo možné získať 10 bodov, čo nedosiahol ani jeden riešiteľ).


Vzad <<  >> Vpred