Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(26. 5. 1963)


Problém č. 31

Gustáv Pekár, Tisovec

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: bKh7 Vb3 Vd6 Sb6 Sh5 Je4 Jf6 Pe6 g6 (9), čKf8 Dc7 Va7 Vb7 Pe5 g7 (6) – trojťažka. Riešenie dnešnej úlohy zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese, do 11. 6. 1963. Za správne riešenie započítame tri body.

Riešenie problému č. 26 (Kaďourek) z 21. 4. 1963. 1.Sd5 Kd6 hr. 2.Jd7~ 3.e5 mat, 1...Sh3 2.J:d3+ Kd6 3.e5 mat, 1...Dg4 2.J:a4+ 3.Jc4 mat, 1...S:a3 2.Jd7+ 3.Ja2 mat. Úloha s čistými matmi (to sa, pravda, v našej súťaži neberie do úvahy), strategický obsah je však na úkor toho slabší.

Oznamujeme čitateľom, že rozhodcom našej skladateľskej súťaže logických a strategických trojťažiek je popredný slovenský skladateľ strategických úloh Andrej Ančin z Komárna.

Bodovanie riešení. Body možno získať za správne udanie hlavného riešenia (toľko bodov, koľko má úloha ťahov). Za udanie vedľajšieho riešenia (t. j. inej možnosti v prvom ťahu bieleho, vedúceho tiež k cieľu) toľko bodov, ako za hlavné. Udanie závažného duálu (inej možnosti v ďalších ťahoch bieleho) hodnotíme 1 bodom. Za udanie neriešiteľnosti problému (ak autorova intencia nevedie k cieľu) sa priznáva 1 bod ako aj za dôkaz nemožnej (ilegálnej) pozície (t. j. takej, ktorá sa nedá odvodiť z partie.


Vzad <<  >> Vpred