Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(30. 6. 1963)


Problém č. 36

V. Rudolf, La Stratégie 1912

Biely remizuje (11+12=23)Kontrolná notácia: bKd2 Sd1 Sd8 Pa2 b2 c3 d4 e5 f4 g4 h3 (11), čKb5 Va6 Vb7 Sa5 Pa3 b4 c5 d6 e7 f6 g5 h4 (12) – biely remizuje.

Dnešná posledná úloha do našej riešiteľskej súťaže patrí k tzv. pozičným štúdiám. Čierny síce má materiálnu prevahu, ale biely tak "zablokuje pozíciu", že ju čierny nemôže uplatniť k výhre. Biely dosiahne remízu už v 6. ťahu. V budúcom šachovom kútiku bude vypísaná nová riešiteľská súťaž o hodnotné vecné ceny. Dúfame preto, že sa do nej v čo najväčšom počte zapojíte. Riešenie dnešnej úlohy zašlite na adresu Administráciu Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese do 15. 7. 1963. Za správne riešenie započítame štyri body.

Riešenie problému č. 31 (Pekár) z 26. 5. 1963. Autorova intencia 1.Sc5 hr. 2.Vd8 mat, 1...g:f6+2.Vd7+ Ke8 3.J:f6 mat, ale aj 3.g7 mat, čo je škodlivý duál atď. a navyše aj vedľajšie riešenie 1.S:c7 hr. 2.Vd8+ aj 2.Vd7 a 3.e7 mat, čo sa dá odstrániť napr. premiestnením čSb6 na g1 (max. 7 bodov). Oprava.

Riešenie problému č. 32 (Kaďourek) z 2. 6. 1963. 1.h5 tempo, 1...K:c6 2.Jf6 c:d6 3.Vc8 mat, 1...K:e4 2.Se7 Kf4 3.Vd4 mat, 1...Ke6 2.Se5 Kf7 3.Jg5 mat, 1...c:d6 2.V:d6+ K:e4 3.Vd4 mat. Chutná úloha.

Predbežný stav riešiteľskej súťaže vrátane problému č. 31 (max. počet bodov 33): 30 bodov J. Makovník, 25 b. A. Herzog, J. Hudec, M. Tvarožek, I. Novák, 23 b. J. Srňanský a Š. Kriška, 22 b. F. Žemlička, 21 b. I. Pukluš, 20 b. G. Pekár, 17 b. Šachový krúžok Nižný Žipov, 16 b. T. Horvát atď.


Vzad <<  >> Vpred