Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(23. 6. 1963)


Problém č. 35

Ivan Garaj, Bratislava

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (8+11=19)Kontrolná notácia: bKa2 Vc2 Sh6 Jb3 Ja5 Pb7 c4 f5 (8), čKa4 Vf8 Vh8 Sh3 Sh4 Pb4 c5 c7 e3 e7 h7 (11) – trojťažka.

Dnešná predposledná úloha do našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže o hodnotné vecné ceny patrí do skupiny logických úloh. Pri riešení v nej objavíte tri tematické pokusy. Upozorňujeme riešiteľov, že o dva týždne vypíšeme novú riešiteľskú súťaž o vecné ceny. Prosíme riešiteľov, aby sa v čo najväčšom počte do nej zapojili.

Riešenie dnešnej úlohy zašlite do 7. 7. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 30 (Bosík) z 19. 5. 1963. Autorova intencia 1.Vg5 hr. 2.f6+ Ke6 3.Jb6 mat, 1...V:f5 2.Jf6! (hr. 3.De4 a Jg4 mat) 2...Jf2 3.D:g3 mat, 1...S:f5 2.Jc3! d:c3 3.De3 mat, 1...h6 2.Jf4! (hr. 3.Jg6 a J:d3 mat) 2...S:f4 3.Dd5 mat, 1...c:d6 2.S:f8 a 3.Sg7 mat. Pekné odväzovanie a priväzovanie figúr a blokovanie polí. Žiaľ, úloha má aj vedľajšie riešenie 1.Je3 hr. 2.Jg4 mat, 1...Jf2 2.D:g3 Ke4 3.Sd5 mat, 1...S:f5 2.Dd5+Kf4 3.Jg2 mat. Úloha i napriek vedľajšiemu riešeniu mala pomerne veľký úspech u riešiteľov a dúfame, že sa tento pekný problém podarí autorovi opraviť. Oprava.

Poradie riešiteľov uverejníme v budúcom šachovom kútiku.

Problém č. 25 (Pekár) zo 14. 4. 1963 autor opravuje pridaním čierneho Jf8 a Pd4. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy mimo riešiteľskú súťaž.


Vzad <<  >> Vpred