Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(28. 7. 1963)


Problém č. 40

Ivan Garaj, Bratislava

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (5+11=16)Kontrolná notácia: bKa2 Sf7 Ja7 Jd8 Pa3 (5), čKa4 Vh4 Sf6 Jg7 Jg8 Pa5 a6 c4 c5 h3 h6 (11) – trojťažka.

Ďalšia logická úloha do našej súťaže, logických a strategických trojťažiek obsahuje dva tematické pokusy (hlavné plány).

Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7, do 12. 8. 1963 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie ako obvykle započítame tri body.

Riešenie problému č. 35 (Garaj) z 23. 6. 1963. Úloha má tri tematické pokusy (hlavné plány) I. 1.Ka1? hr. 2.Va2 mat, viazne len na 1...Sf6+! II. 1.Kb1? hr. 2.Va2 mat, viazne len na 1...S:f5! III. 1.Jc6? hr. 2.J:c5 mat, viazne len na 1...V:f5! preto biely vykoná najprv tzv. prípravný plán 1.Sf4 s hrozbou 2.J:c5+ K:a5 3.S:c7 mat, 1...Vf6 (e5, Sg3) 2.Ka1! ~ 3.Va2 mat, 1...V:f5 2.Kb1! ~ 3.Va2 mat, 1...Vc8 2.Jc6! ~ 3.J:c5 mat. Typická logická úloha, len škoda, že Sh6 nehrá aj v riešení.

Upozorňujeme riešiteľov, aby pri riešení dávali pozor na rôzne nekorektnosti, ako vedľajšie riešenia, duály a pod., ktoré sa ľahko môžu vyskytnúť v originálnych príspevkoch, lebo takto získané body rozhodujú obyčajne o konečnom poradí riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred