Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(21. 7. 1963)


Problém č. 39

Ján Kozinka, Modranka

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (10+6=16)Kontrolná notácia: bKf1 Ve6 Vg6 Sb1 Sc1 Jh6 Pe4 f5 g4 h2 (10), čKf3 Sb8 Pa4 c7 e5 e7 (6) – trojťažka.

Dnešnou úlohou vítame v radoch našich prispievateľov popredného slovenského skladateľa logických úloh. V úlohe si všimnite tematický pokus (hlavný plán) 1.Jf7?

Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7, do 5. 8. 1963 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie je možné získať tri body.

Riešenie problému č. 34 (Schwarz) zo 16. 6. 1963. Tematický pokus (hlavný plán) 1.Dc8? (hr. 2.De8 a Sf7 mat) viazne len na 1...V:e6! Aby biely znemožnil túto obranu vykoná inú kombináciu, tzv. prípravný plán 1.Dc1 s hrozbou 2.Jg3 mat, čím odláka Vd6 1...Vd3 a teraz už ide 2.Dc8! (hr. 2.De8 a Sf7 mat) 2...Vf3 3.Sg4 mat (čistý) a ďalšie varianty končiace sa čistými matmi 1...V:e6 2.D:dl+ Jf3 3.D:f3 mat, 1...Vd2 2.D:d2 Jc2 3.D:d1 mat (tzv. pomocný čistý mat). Takéto úlohy zaraďujeme do tzv. novočeskej školy, ktorá vznikla skombinovaním novonemeckej (tzv. logickej) a českej školy. Úvodník však nie je účelovo čistý lebo má za účel zachytiť diagonálu c1–h6 a napadnúť pole d1, teda má dva účely. Úlohe trochu vadí aj krátka hrozba.


Vzad <<  >> Vpred