Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 1. 9. 1963)


Problém č. 44

Rudolf Schwarz, Holešov

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (8+11=19)Kontrolná notácia: bKc7 Sb5 Sh4 Jc3 Je7 Pb3 g4 g6 (8), čKh6 Vb1 Sa4 Sc1 Pa3 b6 c6 e3 f3 g3 g7 (11) – trojťažka.

Dnešná veľmi dobrá úloha popredného moravského skladateľa je konštruovaná v typickom štýle novočeskej školy. Nezabudnite si všimnúť hlavne tematický pokus (hlavný plán) 1.Sd3?

Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7, do 13 dní od uverejnenia problému s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 39 (Kozinka) z 21. 7. 1963. Hlavný plán 1.Jf7? viazne len na 1...c5! preto biely vykoná tzv. výberovú kombináciu, ktorej vedúcim plánom je znemožnenie ťahu 1...c5 1.Vc6? a na nepríjemné prekvapenie pre bieleho ukáže sa však účinná obrana 1...Sa7! (na túto obranu viaznu aj zvodnosti 1.e6? 1.Vg5? a 1.V:e5?) preto biely vykoná tzv. prípravný plán 1.Vb6 c:b6 hr. 2.Vgc6! a 3.J:e5 mat, 1...Sa7 2.Jf7! a 3.J:e5 mat, 1...c5 2.Vb2! a 3.Vf2 mat, 1...e6 2.f:e6 a 3.Vf6 mat, ale aj 2.Vf6 e:f5 3.V:f5 mat, čo je menší duál (max. 4 body získali len traja riešitelia!) Duál sa dá odstrániť napr. vynechaním čierneho Pe7, čím sa stane, pravda, úloha chudobnejšia o variant 1...e6. V úvodníku vykonal biely tzv. bristolský ťah. O takom ťahu hovoríme vtedy, ak jedna figúra (u nás Ve6) "razí" dráhu inej (u nás Vg6), V úlohe sú veľmi pekné najmä strategické motívy – blokovanie diagonály a7–g1 (vo variantoch 1...c:b6, c5). Výborná úloha, ktorá kandiduje na vysoké umiestnenie v našej skladateľskej súťaži. Oprava.


Vzad <<  >> Vpred