Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 8. 9. 1963)


Problém č. 45

Vojtech Katreniak, Bratislava

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (8+6=14)Kontrolná notácia: bKe1 Va1 Va5 Sd4 Jc3 Pa7 b2 f2 (8), čKc2 Pa2 b3 d6 d7 f3 (6) – trojťažka.

V dnešnom probléme popredného bratislavského skladateľa si všimnite, aký mat je pripravený na ťah 1...Kd3 (t. j. keby začínal čierny) a akou zvodnosťou je táto zdanlivá hra odôvodnená. Úloha teda obsahuje zámenu jedného matu so zvodnosťou. Pripomíname ešte, že rošáda je dovolená v problémovom šachu len vtedy, ak nemožno dokázať pohyb veže a kráľa. Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 do 13 dní s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 40 (Garaj) z 28. 7. 1963. Hlavné plány 1.Sd5? hr. 2.Sc6 mat, viazne len na 1...Je7!, 1.S:c4? hr. 2.Sb3 mat, viazne jednoducho len na 1...V:c4! Preto 1.Jb7 hr. 2.J:c5 mat, 1...Se7 2.Sd5! a 3.Sc6 mat, 1...Sd4 2.S:c4! a 3.Sb3 mat. 1...Vh5 2.S:c4, ale aj 2.S:h5, čo je škodlivý duál a naviac aj vedľajšie riešenie 1.Sg6 hr. 2.Sc2 mat, 1...Ve4 2.S:e4 (max. 7 bodov získalo 12 riešiteľov). Autor opravuje duál aj vedľajšie riešenie premiestením čiernej Vh4 na g4 a čiernych Ph3 na Pg3 a Ph6 na Pg6, čím sa pôvodný obsah úlohy úplne zachováva. Prosíme láskavo riešiteľov, aby preskúmali korektnosť úlohy mimo riešiteľskú súťaž.

Odkaz redakcie: Gejza Zolnay, Sládečkovce. Samozrejme, že môžete zasielať riešenie aj na korešpondenčných lístkoch. Je to výhodnejšie a jednoduchšie ako zasielanie riešení v listoch.


Vzad <<  >> Vpred