Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(15. 9. 1963)


Problém č. 46

Nils G. G. van Dijk, Nórsko

III. cena

Il Due Mosse 1957

Mat 2. ťahom (5+4)Kontrolná notácia: bKe5 Dc3 Va6 Vc6 Pb4 (5), čKb5 Se2 Jb7 Pc7 (4) – dvojťažka.

V dnešnej mereditke svetoznámeho skladateľa si všimnite, aké maty sú pripravené na 1...Ja5 a 1...Jc5 a ako sa zamenia po zvodnosti 1.Da3? a v riešení.

Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 do 13 dní s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 41 (Mansfield) zo 4. 8. 1963. Tematické pokusy 1.Jg4?, Jf5?, Jd5?, Jc4?, Jc2?, Jd1?, Jf1? viaznu postupne len na 1...Db8!, Dd6!, De8!, Da5!, Da1!, Dc8!, Da2! preto 1.Jg2 hr. 2.Je1 aj Jh4 mat (obidva tieto maty vyjdú po 1...Kg3, čo sa ale nepokladá za duál, ako sa domnievali niektorí riešitelia, keďže tento variant spadá pod dvojitú hrozbu) 1...h:g2 2.De3 mat. V úlohe autor spracoval tzv. "tému pokusov", a to veľmi originálne, sedem pokusov jazdca – sedem vyvrátení dámou. Podobným rekordom sa v problémovej terminológii hovorí task (z angl. presiliť), čo si Mansfieldova úloha skutočne zaslúži. Za správne riešenie bolo možno získať 2 body.

Pozor! Autor úlohy č. 31 (Pekár) z 26. 5. 1963 opravuje úlohu nasledovne: bKh7 Vb3 Vd6 Sb6 Sh5 Je4 Jf6 Pe5 g6 (9), čKf8 Dc7 Va7 Vb7 Pe6 g7 (6) mat 3. ťahom. Riešenie 1.Sc5 hr. 2.Vd8 mat, 1...g:f6+ 2.Vd7+ Ke8 3.J:f6 mat, 2...D:c5 3.g7 mat, 1...D:c5 2.Vd6+ Ke7 3.Ve8 mat, 1...D:d6 2.S:d6+ Ve7 3.Vb8 mat. Za objavenie prípadných nekorektností v tejto úlohe započítame navyše do riešiteľskej súťaže o ceny príslušné body. Prosíme preto riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy.


Vzad <<  >> Vpred