Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(22. 9. 1963)


Problém č. 47

Ján Makovník, Ružomberok

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (7+8=15)Kontrolná notácia: bKc1 Df6 Sb7 Sd2 Pc5 f2 g4 (7), čKc4 Jh8 Pb4 f3 f4 f7 g5 g6 (8) – trojťažka.

Riešenie dnešnej pôvodnej úlohy mladého slovenského skladateľa zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 42 (Bosík) z 11. 8. 1963. 1.S:c4 hr. 2.f6+ Ke6 3.Jb6 mat, 2...Sf5 3.D:f5 mat, 1...V:f5 2.Jf6! (hr. 3.Jg4 a De4 mat) Jf2 3.D:g3 mat, 1...S:f5 2.Jc3! d:c3 3.De3 mat, 2...Jf2 3.D:g3 mat, 1...h6 2.Jf4! (hr. 3.Jg6 a J:d3 mat) S:f4 3.Dd5 mat, 1...c:d6 2.S:f8 a 3.Sg7 mat, 1...Vf6 2.J:f6 Jf2 3.D:g3 mat, 1...Vg8 2.Jf6 ale aj 2.Jc3 čo je duál (max. 4 body získali len traja riešitelia! Niektorým riešiteľom boli strhnuté body za nesprávne udanie hlavných variantov). Veľmi dômyselná strategická myšlienka (Zdeněk Mašek, Beroun). Odväzovanie a priväzovanie bielych a čiernych figúr s blokovaním polí a antiduálom, len škoda, že úvodník je tak hrubý. Ťažko posúdiť, či v úlohe ide o závažný duál (autor variant 1...Vg8 vôbec neudal), lebo niektoré strategické motívy sa tu opakujú z hlavných variantov, pravda, to už posúdi rozhodca turnaja, prípadne sa autorovi môže podariť ešte duál odstrániť.

Predbežný stav riešiteľskej súťaže uverejníme v budúcom šachovom kútiku.


Vzad <<  >> Vpred