Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 3. 11. 1963)


Problém č. 52

Rudolf Schwarz, Holešov

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: bKh8 Db6 Sf2 Sf3 Jd3 Je4 Pb3 d4 (8), čKf1 Dd7 Vb4 Vg7 Sc3 Sc8 Jg8 Pb5 f6 h7 (10) – trojťažka.

Dnešná, v poradí už dvadsiata originálna úloha svedčí o tom, že naša I. skladateľská súťaž logických a strategických trojťažiek, nadobúda už veľmi peknú úroveň, vzhľadom na to, že tento druh úloh je medzi československými skladateľmi ešte pomerne málo rozšírený. V dnešnej úlohe je spracovaná jedna z najznámejších klasických druhov logických kombinácií, drážďanská téma (typ Palitzsch).

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 47 (Makovník) z 22. 9. 1963. Zvodnosť 1.De5? tempo, 1...Kb3 2.Sc6 Ka2(a3) 3.Db2 mat, viazne len na 1...f5(f6)! Druhá zvodnosť 1.Dc6? tempo, 1...Kb3 2.Da6 a 3.Sd5 mat, viazne opäť len na 1...f5(f6)! Preto riešenie 1.Kd1 tempo, 1...Kb3 2.Sd5+ Ka3 3.Da1 mat, 2...Ka4 3.Da6 mat, 1...Kd3 2.Sd5! b3 3.Dc6 mat, 1...Kb5 2.Dd4! a 3.D:b4 mat, 1...K:c5 2.Dc6+ Kd4 3.Db5 mat, 1...b3 2.Dc3+ Kb5 3.Db4 mat. Trojfázová zámena jedného matu (vo variante 1...Kb3) po zvodnosti – veľmi pekný výkon mladého ružomberského autora. Úloha mala veľký úspech medzi riešiteľmi, ktorí ju označili za najobťažnejšiu úlohu súťaže, hlavne pre veľký počet zvodností (okrem prvých dvoch tematických obsahuje úloha ešte päť netematických!).

Riešenie problému č. 48 (Maryško) z 29. 9. 1963. 1.b3 hrozí 2.Jc4+ aj 2.Jb5+, 1...Va2 2.Db4! J:a3 3.Jc7 mat, 1...Jc3 2.D:c3! a 3.b5 mat, 1...Ve7 2.J:b1+, 1...J:a3 2.D:a3+. Úloha "len" s čistými matmi, čo je na našu skladateľskú súťaž naozaj veľmi málo. Dvojitú hrozbu nebodujeme, lebo ide len o nepresnosť, ktorá sa v danej pozícii ťažko dá odstrániť, pravda príkrasou nie je.

Výsledok riešiteľskej súťaže júl–september uverejníme v budúcom šachovom kútiku.


Vzad <<  >> Vpred