Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(10. 11. 1963)


Problém č. 53

Ing. Juraj Brabec, Bratislava

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (8+4=12)Kontrolná notácia: bKf2 Vd5 Sc4 Jd3 Jh3 Pd4 e2 g4 (8), čKe4 Jd7 Je6 Pf6 (4) – trojťažka. Zaujímavá úloha jedného z našich najlepších skladateľov modernej dvojťažky svedčí o tom, že už aj trojťažka zapúšťa na Slovensku hlboké korene.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok riešiteľskej súťaže júl–september 1963

Problémy č. 37 až 48, max. dosiahnuteľný počet bodov 39 nezískal ani jeden riešiteľ. 38 bodov získali: Ján Agarský (Standtnerová Dolina), Pavol Polák (Nižný Žipov) a Štefan Szakál (Malé Raškovce) a vyhrávajú klubové šachové súpravy. 37 bodov získali: Teodor Kollár (Sládečkovce), Peter Kráner (Martin), Gejza Zolnay (Sládečkovce) a Jozef Žatko (Chynorany), z ktorých žreb sa usmial na Teodora Kollára a Petra Kránera, ktorí vyhrávajú magnetické šachy. Poradie ďalších riešiteľov: 36 bodov: J. Bakalár (Šarišská Poruba), V. Čánady (Sučany), A. Gajarský (Trnava), J. Makovník (Ružomberok), Z. Mašek (Beroun), I. Pukluš (Chrásť nad Hornádom) a J. Veselský (Trnava), 35 bodov: B. Baťalík (Prakovce) a J. Gáfrik (Martin), 34 bodov: G. Pekár (Tisovec), 33 bodov: ŠK pri ZDŠ Nižný Žipov a Fr. Žemlička (Lipník nad Bečvou), 32 bodov: Ž. Čarnogurská (Nižný Žipov), 30 bodov: Ľ. Kordisch (Prakovce) a J. Ružinský (Košice), 28 bodov: O. Mišura (Istebné nad Oravou), 27 bodov: M. Cyprian (Dubnica nad Váhom), 26 bodov: A. Kulla (Martin), 21 bodov: Š. Sovík (Nitra), 20 bodov: Š. Mikuláš (Prievidza), 19 bodov: MUDr. M. Libich (Most) a Š. Kriška (Tisovec), 17 bodov: E. Hiža (Trnava) a J. Nízky (Žilina), 16 bodov: J. Pittich (Šaľa), 14 bodov: Ing. J. Karel (Praha), T. Mikuš (Rybany) a O. Trnavský (Galanta), 8 budov: J. Kozinka (Modranka) a S. Zábojník (Dubnica nad Nitrou), 5 bodov: P. Fillipi (Bratislava), 3 body: T. Horváth (Valaliky), 2 body: G. Bálint (B. Štiavnica), J. Calko (Brusnica), P. Kniška (Žilina), M. Lofai (Trebišov), J. Major (Terany), Š. Meliš (Ladce), L. Streda (Komárno) a J. Štoffa (Kavečany).

Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 10 bodov vyhrávajú menšie klubové šachové súpravy: B. Baťalík, Žofia Čarnogurská, Ondrej Mišura a MUDr. Miloš Libich. Výhercom blahoželáme a ostatným riešiteľom prajeme veľa úspechov v ďalších riešiteľských súťažiach o hodnotné vecné ceny. Ivan Garaj.


Vzad <<  >> Vpred