Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(15. 12. 1963)


Problém č. 58

Dr. Werner Speckmann, NSR

Die Schwalbe 1957

Mat 2. ťahom (11+5=16)Kontrolná notácia: bKh8 Dh1 Vb7 Vg6 Sc6 Pb5 c4 d2 e3 f2 h3 (11), čKa8 Dg1 Ph4 h5 h6 (5) – dvojťažka.

Dnešná zaujímavá reprodukcia popredného svetového skladateľa logických viacťažiek odmenenej v albume FIDE 1956–58 obsahuje v podstate len dva varianty, no obsah úlohy sa zakladá na veľkom počte zvodností, ktoré vzniknú takmer po každom prvom ťahu bieleho. Preto pozor pri výbere úvodníka. Dúfame, že táto úloha po sérii namáhavých trojťažiek bude dobrým osviežením našej riešiteľskej súťaže.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Píšte čitateľne!

Riešenie problému č. 53 (Brabec) z 10. 11. 1963. Autorova intencia 1.e3 tempo, 1...Jd7~ 2.Jg5+ f:g5 3.Ve5 mat, 2...Jg5 3.Jc5 mat, 1...Je6~ 2.Ve5+ Je5 3.Jc5 mat, 2...f:e5 3.Jg5 mat, 1...f5 2.Jc5+ Je:c5 3.Jg5 mat, 2...Jd:c5 3.Ve5 mat. Žiaľ, úloha je úplne nekorektná, má 5 (slovom päť!) škodlivých duálov 1...Jdc5 2.Jg5+ aj 2.d:c5!, 1...Jec5 2.Ve5+ aj 2.d:e5!, 1...Jf4 2.Ve5+ aj 2.e:f4!, 1...Jc7(d8, f8, g7) 2.Ve5+ aj 2.Ke2!, 1...f5 2.Jc5+ aj 2.V:f5! a g:f5! (za každý duál po jednom bode navyše). Duály v tretích ťahoch bieleho nebodujeme. Úloha má však ešte aj dve vedľajšie riešenia: I. 1.V:d7 hrozí 2.Se6 a 3.Jc5 mat, čo sa nedá pokryť. II. 1.Jb4 hrozí 2.Sd3 mat, 1...J~ 2.Sd3+ J:d3 3.e:d3 mat. (Max. 14 bodov nezískal ani jeden riešiteľ, 13 bodov získal Ján Agarský zo Stan. Doliny). Úloha, v ktorej si "lovci bodov" prišli na svoje. Oprava.


Vzad <<  >> Vpred