Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(22. 12. 1963)


Problém č. 59

Jan Hartong, Holandsko

Probleemblad 1957

Mat 2. ťahom (8+3=11)Kontrolná notácia: bKe4 Vg6 Vh7 Sa2 Jc4 Jc5 Pf6 g7 (8), čKf7 Jf8 Jh8 (3) – dvojťažka.

Tempovka, v ktorej všetky komentáre prenechávame tentoraz na Vás. Tešíme sa na Vaše poznámky a sme zvedaví, ako sa Vám bude úloha páčiť, čo je témou dnešného problému?

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 54 (Sova) zo 17. 11. 1963. Riešenie 1.Jf8 tempo, 1...Df7 (c6, h5) 2.Jc6+ K:f8(e8) 3.Vd8 mat, 1...Dd7(a4, b5, g6) 2.Jg6+ K:d8(e8) 3.Vf8 mat, 1...D:f8 2.Vfc5+ Kf6 3.Ve6 mat, 1...D:d8 2.Vde5+ Kd6 3.Ve6 mat. Zaujímavá úloha s dvomi pármi ladných echových matov, z ktorých najcennejšie sú prvé dva, lebo sa v nich využíva väzba čiernej dámy a sú čisté (polia f7 a d7 sú síce kryté aj od bielej veže a zároveň blokované čiernou dámou, ale to je výnimka v českej škole a taký mat sa pokladá ešte za čistý, lebo Df7 resp. Dd7 je vo väzbe. Ako nám napísal náš čitateľ Zdeněk Mašek z Berouna prvé dva maty s väzbou mu pripomínajú úlohu popredného, dnes už nežijúceho predstaviteľa českej školy, robotníka Fr. Matoušku (I. cena, Memoriál Plesnivý 1948) bKc4 De6 Ve4 Vg4 (4), čKf1 Sf2 Pc5 Pg5 (4) – mat 3. ťahom. Riešenie 1.De5 Sh4 hrozí 2.Da1+ Kf2 3.Df6 mat, 1...Se3 2.Dh2 Ke1 3.Vg1 mat, 1...Sg3 2.Db2 Kg1 3.Va1 mat. Úloha teda nie je úplne originálna a je to jasný dôkaz toho, že skladať úlohy v českej škole je z hľadiska pôvodnosti dnes už riskantné.

Predbežný stav riešiteľskej súťaže uverejníme v budúcom šachovom kútiku.


Vzad <<  >> Vpred