Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(29. 12. 1963)


Problém č. 60

Karol Mlynka, Bratislava

Oprava č. 27

Mat 3. ťahom (14+7=21)Kontrolná notácia: bKd1 Vg3 Vh6 Sb1 Sh8 Jc3 Je4 Pc2 d2 d4 d6 f6 g4 g5 (14), čKf4 Jh7 Pb2 c4 d7 f7 h5 (7) – trojťažka.

Na záver našej riešiteľskej súťaže uverejňujeme bohatú a dúfajme že už aj korektnú strategickú úlohu so štyrmi predĺženými obranami (dve v prvých a dve v druhých ťahoch čierneho Jh7).

Upozorňujeme riešiteľov, že nová štvrťročná riešiteľská súťaž bude vypísaná v ďalšej rubrike dňa 5. 1. 1964. Okrem toho sme skvalitnili našu pravidelnú rubriku tým, že sme pripravili I. medzinárodnú skladateľskú súťaž dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov (bielych + čiernych) 12. O tom vás však budeme ešte podrobne informovať. Prosíme preto riešiteľov, aby si náš časopis už teraz vopred zaobstarali.

Riešenie dnešného problému zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 55 (Valuška) z 24. 11. 1963. Tematický pokus 1.c4? viazne na 1...a:b4! Preto 1.Ka1 tempo, (nehrozí 2.Vb1? pre 2...a4! ani 2.c4? pre 2...a:b4!) 1...a4 2.c4! Kb3 3.Vc3 mat, 1...a:b4 2.Vb1! a 3.Vb3 mat. Jednoduchá, ale názorná logická úloha s dvoma bristolskými razeniami dráhy pre bielu vežu. V tom spočíva aj logická myšlienka úlohy.

Predbežný stav riešiteľskej súťaže vrátane problému č. 55. Maximálny počet bodov 36 nedosiahol ani jeden riešiteľ. 31 bodov: J. Agarský a G. Zolnay, 30 bodov: T. Kollár a J. Makovník, 27 bodov: Š. Szakál a J. Veselský, 25 bodov: G. Pekár a J. Žatko, 24 bodov: O. Mišura, 22 bodov: F. Žemlička, 21 bodov: Z. Mašek a T. Mikuš atď.


Vzad <<  >> Vpred