Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 1. 1964)


Problém č. 61

Gerhard Wolfgang Jensch, NSR

I. cena

Die Schwalbe 1954

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: bKe2 De6 Vf5 Vb6 Sd2 Jc4 (6), čKd4 Se5 Jd7 Je7 (4) – biely začne (na diagrame je dolu) a dá mat najneskôr druhým ťahom (po akejkoľvek odpovedi čierneho). Všimnite si, aké maty sú pripravené na ťahy čierneho 1...Kc5 a 1...Ke4 a ako sa zamenia po úvodníku.

Riešenia zasielajte vždy do 13 dní od uverejnenia problému na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese a udajte v nich prvý ťah (úvodník), hrozbu a potom ostatné varianty, t. j. pokračovania bieleho po obranách čierneho proti hrozbe.


Nová riešiteľská súťaž

Dnešným problémom otvárame novú, v poradí už piatu štvrťročnú súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Ľude v januári až marci 1964. Odmenení budú štyria riešitelia s najväčším počtom bodov a štyria ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí dosiahnu aspoň 10 bodov hodnotnými vecnými cenami. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Poradie riešiteľov bude uverejnené počas súťaže a po jej skončení. Bodovanie riešení pre úplnosť zopakujeme v jednej z nasledujúcich rubrík (podrobne sme o tom písali v rubrike zo 6. 10. 1963.

I. medzinárodná skladateľská súťaž dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 12, Ľud 1964.

Redakcia časopisu Ľud vypisuje neanonymný (informatívny) turnaj dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov (bielych+čiernych) 12 (príkladom je napr. dnešný problém). Do súťaže budú zaradené dvojťažky akéhokoľvek druhu, uverejnené v Ľude v roku 1964 a vyhovujúce hore uvedenej podmienke.

Súťažné problémy môžete zasielať spolu s riešením najskôr do 30. septembra 1964 na hore uvedenú adresu administrácie. Úlohy zaslané po tomto termíne v prípade veľkého počtu úloh pre tento turnaj budú autorom vrátené.

Rozhodca turnaja, Ing. Juraj Brabec, Bratislava udelí nasledovné vyznamenania: I. cena 150 Kčs, II. cena 100 Kčs, III. cena 50 Kčs, 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. V prípade výhry zahraničného autora bude mu zaslaná vecná, prípadne knižná cena primeranej hodnoty.

Každý autor dostane výstrižok so svojím problémom ako aj rozhodnutie turnaja, ktoré bude zverejnené najneskôr v júni 1965.


Vzad << >> Vpred