Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 1. 1964)


Problém č. 62

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Práca 1948

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKa4 De4 Sd4 Pe2 (4), čKc4 Pd6 e5 (3) – dvojťažka. Vtipná miniatúrka nestora slovenskej šachovej úlohy. Na podobné úlohy (miniatúrky a mereditky) bola v našom časopise v minulom šachovom kútiku vypísaná I. medzinárodná skladateľská súťaž dvojťažiek. Turnaja sa môže zúčastniť každý čitateľ so svojou dvojťažkou akéhokoľvek druhu, ktorá vyhovuje len jedinej podmienke, aby maximálny počet všetkých kameňov na šachovnici bol najviac 12. Upozorňujeme riešiteľov, že problémom č. 61 (Jensch, bKe2 De6 Vf5 Vb6 Sd2 Jc4 (6), čKd4 Se5 Jd7 Je7 (4) – mat 2. ťahom) uverejneným v minulom šachovom kútiku sa začala nová štvrťročná riešiteľská súťaž o samé hodnotné vecné ceny a jej riešenie môžete ešte stále zaslať do budúcej nedele. Medzinárodná skladateľská súťaž bude predmetom riešiteľskej súťaže.

Riešenie dnešného problému zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 56 (Kaďourek) z 1. 12. 1963. 1.Jf4 hrozí 2.Dd5+ Kc3 3.Dc5 mat, 1...Kc5 2.Db5+ Kd4 3.J:e2 mat, 1...Jc3 2.Db4+ Ke5 3.D:c3 mat, 1...Ke5 2.Dd5+ ale aj 2.D:e3+ Kf6 3.Dd4 mat, čo je škodlivý duál (max. 4 body). Autor opravuje úlohu pridaním čierneho Jf1. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy mimo riešiteľskú súťaž.

Riešenie problému č. 57 (Garaj) z 8. 12. 1963. Pred úvodníkom sú pripravené maty na 1...e5 2.S:d5 a 3.Se3 mat, 1...d4 2.S:d4 a 3.Se3 mat. Po zvodnosti 1.Jb7? e5 hrozí 2.Se3+ Ke4 3.Jc5 mat, 1...d4 2.Jc5 a 3.Jd3 mat, sa tieto maty zamenili. Zvodnosť však viazne na 1...Ke4! Preto 1.Jc6 hrozí 2.Se3+ Ke4 3.Ve5 mat, 1...e5 2.Vg4+ Kf5 3.J:e7 mat, 1...d4 2.Jd5 ale aj 2.Jb4, čo je škodlivý duál, ktorý sa dá odstrániť pridaním čierneho Pa5. Žiaľ, úloha má aj skryté vedľajšie riešenie: 1.Se3+ Ke4 2.V:e6+ V:e6 3.S:d5 mat (max. 7 bodov).

Odkaz redakcie: Ján Agarský (Standt. Dolina). V probléme č. 54 (Sova) duály po 1...Da4, b5, g6 2.Jg6+ Ke8 3.Vf8 aj Vfe5 mat a 1...Dh5, c6 2.Jc6+ Ke8 3.Vd8 aj Vde5 mat sme nebodovali, lebo tieto varianty pokladáme za vedľajšie a to preto, že jednak nie je v nich spracovaný žiadny strategický motív a navyše ani maty v nich nie sú čisté. Preto v riešení sme nepokladali za potrebné duály uviesť, hoci ako vidno na škodu by to nebolo.

Ivan Garaj, Bratislava, Mudroňova 68.


Vzad << >> Vpred