Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 1. 12. 1963)


Problém č. 56

Eduard Kaďourek, Přerov

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: bKc7 Db3 Jd5 Pa2 a4 e6 f3 g3 h4 (9), čKd4 Vd1 Sc1 Jb1 Pa3 b2 d2 e2 e3 e7 f5 (11) – trojťažka.

Jedna z posledných úloh do našej skladateľskej súťaže sa bude iste páčiť obdivovateľom čistých a ekonomických matov, len škoda, že v úlohe nehrajú aj viaceré čierne figúry.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 51 (Veselský) z 27. 10. 1963. Autorova intencia 1.Jf4 hrozí 2.Jc4+ Kd4 3.Je2 mat s väzbou, ale aj 2.J:c2! a tiež ešte 2.Jf5! čo je škodlivý duál (kto udal aspoň dve pokračovania dostáva 1 bod navyše), 1...Je4~ 2.Jc4+ ale aj 2.Jg4+ čo je tiež škodlivý duál, 1...J:g5 (predlžená obrana) 2.J:g4+ Kd4 3.De5 mat, 1...S:e3 2.D:e3 a 3.Jg6 mat atď. Po niektorých iných obranách napr. 1...Jd1, Kd4 vychádzajú tiež viaceré pokračovania v druhom ťahu bieleho, ale ich nebodujeme, lebo okrem nich vychádza aj hrozba. Horšie je však, že úloha má aj vedľajšie riešenie 1.Jc4+ Kf5 2.V:f2+ Kg6 3.D:e4 mat, 2...V:f2 3.Jf8 mat. Niektorými riešiteľmi udávané ďalšie vedľajšie riešenie 1.V:d3? viazne len na 1...Jd2! (max. 8 bodov získal len Ján Makovník z Ružomberka). Hoci sa úloha nevydarila, predsa sa domnievame, že sa dá opraviť a autor by sa jej mal rozhodne ešte venovať. Oprava.


Vzad <<  >> Vpred