Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(24. 11. 1963)


Problém č. 55

Ján Valuška, Zvolen

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (8+3=11)Kontrolná notácia: bKb1 Vc1 Se8 Ja2 Pb4 c2 d3 e5 (8), čKa3 Pa5 a6 (3) – trojťažka. Dnešná úloha 16–ročného zvolenského skladateľa svedčí o vzrastajúcej popularite logických úloh na Slovensku. Podobnými problémami by sa mali začať zaoberať aj ostatní, hlavne mladí naši skladatelia, lebo logická škola skrýva v sebe ešte stále veľa nových kombinačných možností a nie je ani zďaleka tak obohratá ako napr. škola česká, ktorá sa v súčasnosti nachádza vo veľkej kríze, pretože nové čisté maty čo do pôvodnosti (originality) sú už takmer vyčerpané. Objaví niekto v čom spočíva logická myšlienka dnešnej úlohy?

Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 50 (Maryško) z 20. 10. 1963. 1.Ve3 J:f4 hrozí 2.Dh1+ Jg2 3.D:g2 mat, 1...V:e3 2.c4+ b:c3 e.p. 3.Da2 mat, 1...S:a1 2.c4+ b:c3 e.p. 3.Vd3 mat, 1...V:a1 2.Vd3+ Sd4 3.V:d4 mat. Vzájomné prerušovanie veže a strelca spracované v dvoch jednotných variantoch, len škoda, že druhý ťah je v obidvoch rovnaký.

Odkaz redakcie: Ondrej Mišura (Istebné n. Oravou). Máte správne mať v konečnom výsledku riešiteľskej súťaže 36 bodov. Počet bodov 14 v predbežnom stave resp. 28 v konečnom bol spôsobený tým, že Vaše riešenia problémov č. 40 a 41 do administrácie neprišli a námietky ste zaslali neskoro. Tento počet bodov však ešte nemá vplyv na prvé miesta.


Vzad <<  >> Vpred