Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(17. 11. 1963)


Problém č. 54

Jakub Sova, Kamenný Újezd

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (7+2=9)Kontrolná notácia: bKe1 Vd5 Vf5 Jd8 Je6 Pb6 h6 (7), čKe7 De8 (2) – trojťažka. V dnešnej mereditke známeho českého autora si nezabudnite všimnúť obľúbený strategický motív – väzbu čiernej figúry. Okrem dvoch čistých matov nájdete v úlohe aj veľmi pekné echové maty (geometricky podobné), čo je pravda trochu uľahčené symetrickou pozíciou. Budeme veľmi radi, ak nám napíšete, ako sa Vám úloha páčila.

Riešenie zašlite ako obvykle na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 49 (Delaliau) zo 6. 10. 1963. Pred úvodníkom sú pripravené maty na ťahy čierneho 1...Kc3 2.Je2 mat a 1...Ke3 2.De1 mat. Po úvodníku 1.Sh4 tempo, sa tieto maty zamenia 1...Kc3 2.Se1 mat, 1...Ke3 2.Dc1 mat a vedľajší variant 1...e3 2.Se1 mat. Zámena dvoch matov spracovaná v jednoduchej, ale zato v originálnej schéme ukazuje na nové možnosti problémového šachu v tejto oblasti. Zaujímavé, že z riešiteľov si predúvodníkové hry všimol len Jozef Ružinský z Košíc.

Odkazy redakcie: Štefan Szakál (Nitra). V úlohe č. 48 (Maryško) vychádza síce po 1...Jd2 2.Jb1+ Dc3 aj b5+, čo však nepokladáme za duál (teda sme ani nebodovali), lebo okrem týchto ťahov vychádzajú aj obidve hrozby 2.Jb5+ D:a1 3.Jbc7 mat, 2...K:b5 3.Da4 mat aj 2.Jc3+ D:a1 3.Jc7 mat a preto ťah 1...Jd2 nepokladáme za obranu. Úloha je konštruovaná obdivuhodne nepresne a autor by sa jej mal ešte venovať, pravda ak sa mu to oplatí, lebo úloha bola nevhodná pre našu skladateľskú súťaž (neobsahuje žiadne strategické motívy).

Prosíme všetkých riešiteľov, aby riešenia zapisovali prehľadne a čitateľne a aby dávali pozor na prípadné nekorektnosti (vedľajšie riešenia, duály, neriešiteľnosti a. p.), ktoré sa ľahko vyskytujú v originálnych úlohách a majú obyčajne rozhodný vplyv na konečné poradie riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred