Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(29. 9. 1963)


Problém č. 48

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: bKg7 Da1 Ja3 Ja8 Pb2 b4 b6 c6 (8), čKa6 Dh1 Ve2 Jb1 Jf2 Pd5 d6 f7 g3 h2 (10) – trojťažka.

V dnešnej poslednej úlohe do našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže si všimnite dva čisté a ekonomické maty, škoda len, že je to všetko. Zároveň oznamujeme riešiteľom, že v budúcom šachovom kútiku bude vypísaná nová riešiteľská štvrťročná súťaž o hodnotné vecné ceny. Prosíme preto riešiteľov, aby si náš časopis už vopred zaobstarali.

Riešenie dnešnej úlohy zašlite ako obvykle do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 43 (Kaďourek) z 25. 8. 1963. 1.Sf2 tempo, 1...c5 2.Sg3+ Kd4 3.Jc2 mat, 1...Kd6 2.Jc4+ Kc7 3.Sb6 mat, 1...Kd4 2.Jc2+ Ke5 3.Sg3 mat, 1...Kf4 2.g3+ Ke5 3.Jc4 mat. Štyri čisté a ekonomické maty, z ktorých najcennejší je po obrane 1...c5, lebo sa v ňom využíva blokovanie poľa.

Predbežný stav riešiteľskej súťaže vrátane s problémom č. 43. Maximálny počet bodov 25 nezískal ani jeden riešiteľ. 24 bodov: P. Polák a Š. Szakál, 23 b.: A. Kulla, G. Pekár a G. Zolnay, 22 b.: V. Čánady, Z. Mašek, I. Pukluš a J. Veselský, 21 b.: B. Baťalík, J. Gáfrik a Š. Sovík, 20 b.: Š. Mikuláš, 19 b.: M. Cyprian, A. Gajarský a ŠK pri ZDŠ Nižný Žipov, 17 b.: E. Hiža, P. Kráner a J. Nízky, 16 b.: Ž. Čarnogurská, Ľ. Kordisch, J. Pittich a J. Ružinský, 15 b.: J. Agarský, 14 b.: Š. Kriška, J. Makovník, O. Mikuš, O. Mišura, O. Trnavský a J. Žatko, 11 b.: Fr. Žemlička, Dr. M. Libich a T. Kollár atď.

Upozorňujeme výhercov štvrťročnej riešiteľskej súťaže apríl–jún, že ceny ešte neboli rozoslané pre veľké zaneprázdnenie administrácie v letnom období. Ceny rozosielame až teraz poštou a dúfame, že budú výhercom čoskoro doručené.


Vzad <<  >> Vpred