Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(25. 8. 1963)


Problém č. 43

Eduard Kaďourek, Přerov

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (9+5=14)Kontrolná notácia: bKa8 Se1 Se6 Je3 Pb2 e2 f5 g2 h4 (9), čKe5 Pc6 e4 e7 f6 (5) – trojťažka.

Ďalšia pôvodná úloha do našej skladateľskej súťaže sa iste bude páčiť najmä obdivovateľom čistých a ekonomických matov. V úlohe objavíte štyri takéto maty. Strategický obsah je však na úkor toho chudobnejší (jedno blokovanie poľa).

Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 do 13 dní od uverejnenia problému s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 38 (Schwarz) zo 14. 7. 1963. 1.Sb4 hr. 2.Sd6 a 3.Sc7 mat, 1...Se7 2.J:e5 S:b4 3.Jc6 mat, 1...Sf1 2.Jf8 S:b5 3.J:e6 mat, 1...Je7 2.Jh8 a 3.Jf7 mat a vedľajší variant 1...e4 2.Jf4 a 3.Jf7 mat (lebo mat nie je čistý). Dobre spracovaná úloha, len škoda, že úvodník je veľmi násilný a uvádza strelca do hry bez predošlého zainteresovania v postavení (Ján Kozinka – Modranka). V úlohe okrem čistých a ekonomických matov má cenu hlavne "sólo" Jg6. Prvé dva maty (po obranách 1...Se7, Sf1) sú tzv. "čisté maty s pomocou", lebo čierny už nevie zabrániť matu, preto aspoň pomáha bielemu k jeho čistej méte. Z hľadiska českej školy sa čistý mat s pomocou pokladá za takmer rovnocenný "normálnemu", pravda, takto konštruované úlohy už nepôsobia tak sviežo, ako napr. dnešná úloha.


Vzad <<  >> Vpred