Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(14. 7. 1963)


Problém č. 38

Rudolf Schwarz, Holešov

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (6+12=18)Kontrolná notácia: bKa8 Sc3 Se8 Jb5 Jg6 Pd7 (6), čKd8 Sf6 Sh3 Jg8 Pb6 d5 e5 e6 f3 f5 g7 h5 (12) – trojťažka.

V dnešnej pôvodnej úlohe okrem čistých a ekonomických matov objavíte aj vtipné strategické motívy. Upozorňujeme riešiteľov, že problémom č. 37 (N. Plečiková, bKg1 Da8 Jd4 (3), čKe1 Vb4 Sg4 Pd2 (4) – mat 2. ťahom), ktorý bol uverejnený v minulom šachovom kútiku sa začala nová riešiteľská súťaž o hodnotné vecné ceny.

Riešenie oboch problémov môžete zaslať do 28. 7. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 33 (Maslar) z 9. 6. 1963. Zdanlivé hry 1...Je3, Jg3 2.Dc7, Dd2 mat. Zvodnosť 1.Dh3? tempo, 1...Je3, Jg3 2.D:h2, Dh6 mat, ale účinná obrana 1...Jd2! preto 1.Da3 tempo, 1...Je3, Jg3, Jd2, Jh2~ 2.Dd6, Dc1, g3, Df3 mat. Veľmi vtipná trojfázová zámena dvoch matov v pozícii biely na ťahu. Ak porovnáme maty po obranách 1...Je3, Jg3 v zdanlivých hrách, po zvodnosti a po úvodníku, vidíme, že maty sú geometricky podobné. Takýmto matom hovoríme echové. V tejto úlohe navyše všetky maty sú strategicky jednotné (6 tematických blokovaní poľa).


Vzad <<  >> Vpred