Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 9. 6. 1963)


Problém č. 33

Zdravko Maslar, Juhoslávia

Politika 1957

Mat 2. ťahom (6+3=9)Kontrolná notácia: bKg6 Dc3 Jf6 Pc2 d4 g2 (6), čKf4 Jf1 Jh2 (3) – dvojťažka. Zaujímavá úloha, vyznamenaná v albume FIDE 1956–58. Ak si všimnete maty po obranách Jf1 ako vo zvodnosti, tak aj v riešení, objavíte štyri tematické blokovania poľa s echovými matmi. Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese do 26. 6. 1963.

Riešenie problému č. 28 (Formánek) z 5. 5. 1963. 1.Vf1 hr. 2.Vf4+ Ke5 3.Jf3 mat (nehrozí 2.Je2? V:d5! Ani 2.Se7? Df5!), 1...S:d5 2.Je2! e5 3.Jg3 mat, 1...Sf5 2.Sc7! e5 3.Jd6 mat. Téma tzv. postupného blokovania. V prvom variante strelec zablokuje prístup veže na pole d5 a v druhom prístup dámy na pole f5. Dva veľmi pekne zladené varianty. Vedľajšie varianty 1...Df5 2.g:f5 3.Sf3 mat, 1...S:g4 2.S:g4 Df5 3.S:f5 mat sú vkusným doplnkom úlohy. O skladbu podobných úloh, kde strategický obsah úzko súvisí (aspoň v 2 variantoch) by sa mali pokúsiť aj menej skúsení autori.


Vzad <<  >> Vpred