Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 2. 6. 1963)


Problém č. 32

Eduard Kaďourek, Přerov

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (9+3=12)Kontrolná notácia: bKa6 Vd8 Sd6 Jc6 Je4 Pb3 f2 g4 h4 (9), čKd5 Pc7 f3 (3) – trojťažka. V dnešnej úlohe nášho moravského prispievateľa objavíte okrem čistých matov aj strategické motívy – otváranie línie a blokovanie poľa.

Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 do 19. 6. 1963 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie započítame do súťaže o ceny 3 body.

Riešenie problému č. 27 (Mlynka) z 30. 4. 1963. 1.Kg3 tempo, 1...J~ 2.Vf1+ 3.Vd1 mat, 1...J:e5 (predĺžená obrana) 2.Se7! tempo, 2...J~ 3.Vd5 mat, 2...J:c5 (opäť predĺžená obrana, ale v druhom ťahu) 3.Jc2 mat, 1...J:d6 (2 predĺžená obrana v 1. ťahu) 2.K:g4! tempo, 2...J~ 3.Sc5 mat (po 2...J:c4 ide aj 3.Jc2 mat, čo je menší duál, ktorý nebodujeme), 2...J:e4 (predĺžená obrana) 3.Vd3 mat. Úloha má však aj škodlivý duál po 1...J:d6 ide aj 2.Vd3+ K:e4 3.J:d6 mat (max. 4 body). Veľmi dobre zvládnutá úloha. Dva hlavné varianty (1...J:d6, J:e5) strategicky súvisia. Jedinou chybou (okrem duálu, ktorý sa dá odstrániť) je núdzový úvodník (na g3+ nie je pripravený mat). Autor by sa mal úlohe zrejme ešte venovať. Oprava.


Vzad <<  >> Vpred