Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(30. 4. 1963)


Problém č. 27

Karol Mlynka, Bratislava

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (14+9=23)Kontrolná notácia: bKh2 Ve3 Vf5 Sf8 Ja3 Jc4 Pb2 b4 b6 d6 e2 e4 e5 g6 (14), čKd4 Sh6 Jf7 Pa4 b7 d7 g4 g5 g7 (9) – trojťažka.

Dnešný veľmi dobrý príspevok mladého slovenského skladateľa obsahuje dve predĺžené obrany v prvých a dve v druhých ťahoch Jf7, blokovanie polí atď. Jednota tematických variantov je vyriešená takmer bezchybne. O skladbu podobných úloh by sa mali pokúsiť aj menej skúsení autori. Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 22 (Hermanson) z 24. 3. 1963. I. zvodnosť 1.Jc4? tempo, 1...Jd5~, Jf7~ 2.J:e3, Jd6 mat, 1...J:h6! II. zvodnosť 1.J:c6? tempo, 1...Jd5~, Jf7~ 2.Je7, D:d5 mat, 1...Je5! III. zvodnosť 1.Jd3? tempo, 1...Jd5~, Jf7~ 2.Vf4, V4e5 mat, 1...e2! Preto 1.Jd7 tempo, 1...Jd5~, Jf7~ 2.Vf6, V6e5 mat. Štvorfázová (štvorposchodová) zámena dvoch matov s veľmi dobrou konštrukciou.

Riešenie problému č. 23 (Loyd) z 31. 3. 1963. 1.g6 tempo, 1...a4 2.Sg8! Df7+ 3.g:f7 Ka2 4.f8D(S) mat, 1...Dd2 2.Sf8+ Db4 3.g7! D:f8+ 4.g:f8D(S) mat. Indická téma (Loveday) v prvom variante v originálnom prevedení. Výsledok riešiteľskej súťaže uverejníme v budúcom šachovom kútiku.


Vzad <<  >> Vpred