Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 5. 5. 1963)


Problém č. 28

Ing. Bedrich Formánek, Bratislava

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (13+10=23)Kontrolná notácia: bKa7 Vd1 Vd3 Sh2 Sh5 Jb7 Jd4 Pc2 c4 c6 d5 f6 g4 (13), čKe4 Dh7 Va5 Sb2 Se6 Pa6 c3 e3 e7 h6 (10) – trojťažka.

V dnešnej veľmi dobrej trojťažke popredného slovenského skladateľa objavíte v dvoch hlavných variantoch tému postupného blokovania.


Výsledok riešiteľskej súťaže január–marec 1963

Problémy č. 11 až 23, max. počet bodov 46. 45 bodov dosiahli: Alfred Herzog, Ivan Novák, Ladislav Pánik, Michal Tvarožek a Ján Hudec (všetci Bratislava). Z týchto vyhrávajú šachové súpravy Herzog, Novák a Tvarožek a šachové razítka Hudec a Pánik. Ďalšie poradie: 42 b.: P. Kráner (Martin), 40 b.: S. Zábojník (Bratislava), 39 b.: J. Makovník (Ružomberok) a Ing. J. Karel (Praha), 37 b.: J. Srňanský (Bratislava), 36 b.: F. Žemlička (Lipník nad Bečvou), 33 b.: Š. Mikuláš (Prievidza), 19 b.: M. Cyprian (Dubnica nad Váhom), 18 b.: M. Holodšák (Prešov), 16 b.: I. Dzuriš (Prešov), 15 b.: D. Zbihlej (Žilina), 14 b.: M. Murajda (Drieňov), H. Tomáš (Valiky) a Šach. krúžok VSŽ (Šaca), 13 b.: A. Bartišek (Palárikovo), 11 b.: P. Kniška (Žilina). Súťaže sa ďalej zúčastnili: I. Korec, A. Galan, O. Trnavský, T. Kolár, K. Mlynka, D. Pekoš, J. Major, J. Sabol, J. Vlk a J. Kováčik. Lósom vyhrávajú šachové razítka: S. Zábojník, A. Bartišek, F. Žemlička, M. Cyprian a Šach. krúžok VSŽ.

Ivan Garaj, Bratislava, Mudroňova 68.


Vzad <<  >> Vpred