Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(12. 5. 1963)


Problém č. 29

Lionel S. Penrose

I. cena

London Observer 1920–21

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: bKg4 Dg3 Vd5 Sd1 Sh6 Jc7 Jf1 Pd6 f5 (9), čKe4 Vg1 Sh1 Pd3 d7 e3 e5 f2 f6 (9) – dvojťažka.

V dnešnej reprodukcii nájdete zámenu troch matov (zdanlivé hry po 1...Vg2, Sg2, e2), čo je veľmi dobrý výkon vzhľadom na roky, kedy bola úloha zložená. Riešenia dnešnej aj minulej úlohy zašlite do 27. 5. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 24 (Hartong) zo 7. 4. 1963. Zdanlivé hry 1...Vc5, Sc5 2.Dd3, Df5 mat. Riešenie 1.c5 hr. 2.Sd5 mat, 1...Vc4, Sc4 2.Dd3, Df5 mat. Pekná zámena obrán (P. Jankovič, B. Bystrica).

Súťaž klasických dvojťažiek 1963. Banskobystrický denník SMER vypísal medzinárodnú súťaž klasických dvojťažiek. Hodnotia sa len varianty po úvodníku a nie sú prípustné úlohy, ktoré obsahujú tematické zdanlivé hry, zvodnosti a pod. Rozhodca F. Fleck (Maďarsko) udelí 3 ceny (150, 100, 50 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Úlohy skladateľov Stredoslovenského kraja budú súťažiť o titul preborníka kraja. Úlohy zasielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29.


Vzad <<  >> Vpred