Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(19. 5. 1963)


Problém č. 30

Vladimír Bosík, Turčianske Teplice

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: bKf1 Df3 Vg7 Sc4 Se7 Jd5 Pb5 d6 f5 h5 (10), čKe5 Vf8 Sc8 Sg3 Jh1 Pb7 c7 d3 d4 h7 (10) – trojťažka.

V dnešnej úlohe význačného slovenského skladateľa si všimnite priväzovanie sa čiernych figúr. Riešenie zašlite do 4. 6. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie započítame tri body.

Riešenie problému č. 25 (Pekár) zo 14. 4. 1963. Autorova intencia 1.Vd4 hr. 2.V:d5+ a 3.V:d5 mat, 1...Sd4 2.b4+, 1...V:d4 2.S:d6+, 1...K:d4 2.Sf2+, 1...Sc4 2.V:c4+, 1...Kb5 2.De2+, žiaľ aj vedľajšie 1.Sf2+ V:f2 2.Vc4+, 1...Sd4 (Vd4) 2.S:d4+ (max. 6 bodov). Oprava.

Upozorňujeme riešiteľov, aby pri riešení dávali pozor na rôzne nekorektnosti, ako vedľajšie riešenia, duály a pod., ktoré sa ľahko môžu vyskytnúť v originálnych príspevkoch, lebo účastníci riešiteľskej súťaže sú pomerne vyrovnaní a každý bod získaný navyše môže rozhodnúť o konečnom poradí.


Vzad <<  >> Vpred