Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(16. 6. 1963)


Problém č. 34

Rudolf Schwarz, Holešov

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (6+9=15)Kontrolná notácia: bKa7 Dc4 Se6 Sg5 Je4 Jh4 (6), čKh5 Vd6 Sd1 Sg7 Ja6 Je1 Pb7 e5 e7 (9) – trojťažka. V dnešnom príspevku ďalšieho moravského skladateľa zaujme iste riešiteľov vtipný hlavný variant. Okrem strategických motívov obsahuje úloha aj čisté a ekonomické maty. Riešenie dnešnej úlohy zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7, do 2. 7. 1963 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie ako zvyčajne započítame 3 body.

Riešenie problému č. 29 (Penrose) z 12. 5. 1963. Zdanlivé hry 1...Vg2, Sg2, e2, 2.Sf3, Df3, Jd2 mat. Riešenie 1.Kh5 tempo, a po tých istých obranách prídu už iné maty 1...Vg2, Sg2, e2 2.Df3, Dg4, Dd3 mat. Pekné prerušovanie veže a strelca (téma Grimshaw).

Máte už Šach do vrecka? Minulý týždeň sa objavila na knižnom trhu knižočka pod týmto názvom, ktorej autorom je popredný slovenský skladateľ šachových úloh Ing. Bedrich Formánek. Brožúrka obsahuje 100 kvalitných dvojťažiek od najlepších súčasných autorov, 100 pojmov a kódex problémového šachu (t. j. zásady tvorby úloh), rady pri skladaní dvojťažiek atď. Brožúrka stojí len 5 Kčs a bude iste milým spoločníkom v nastávajúcom letnom období pri vode, na rekreácii alebo na vychádzke.


Vzad <<  >> Vpred