Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(24. 3. 1963)


Problém č. 22

Halvar Hermanson, Švédsko

I.-II. cena

Magyar Sakkélet 1958

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: bKc5 Db3 Ve4 Ve6 Sd1 Sh6 Je5 Jg5 Pd4 (9), čKf5 Sg6 Jd5 Jf7 Pc6 e3 h5 h7 (8) – dvojťažka.

Dnešný autor patrí k najlepším súčasným skladateľom moderných dvojťažiek. Veď aj dnešná úloha tohto švédskeho zlievarenského robotníka H. Hermansona patri k súčasným vrcholným skladbám. Je to priamy dôkaz toho, že šachová skladba preniká medzi najširšie vrstvy obyvateľstva. V úlohe je spracovaná štvorfázová zámena dvoch matov. Riešenie zašlite do 8. 4. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 17 (Junker) zo 17. 2. 1963. Zvodnosť 1.Jd8? hr. 2.Jc6 mat, 1...Sc3, e3 2.Dd6, D:e3 mat, viazne na 1...Je7! Tieto maty sú viditeľné aj z pozície, t. j. keby začínal čierny. Preto 1.Je1 hr. 2.Jc2 mat, 1...Sc3, e3 2.Da7, Db4 mat. Pekná zámena matov so zvodnosťou. (Nie po zvodnosti ako bolo omylom uverejnené.) O zámene matov so zvodnosťou hovoríme vtedy, ak predúvodníkove hry čierneho sú odôvodnené zvodnosťou. O zámene matov po zvodnosti hovoríme vtedy, ak v zdanlivom riešení vystupujú maty neviditeľné ani v základnej pozícii a ani v správnom riešení.

Oprava: V našom časopise bola vypísaná skladateľská súťaž strategických a logických trojťažiek a nie dvojťažiek ako bolo uverejnené v minulom šachovom kútiku.


Vzad <<  >> Vpred