Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(17. 3. 1963)


Problém č. 21

Dr. Gejza Kálniczky

Vasárnapi Ujság 1885

Mat 3. ťahom (4+6=10)Kontrolná notácia: bKh8 Db3 Ve5 Je7 (4), čKd4 Sa3 Jb8 Pb4 e3 f4 (6) – trojťažka.

V dnešnej úlohe jedného z mála šachových skladateľov, ktorí žili a tvorili na Slovensku, nájdete dva čisté a ekonomické maty. Úloha patrí medzi prvé z úloh dr. Gejzu Kálniczkého a má už veľmi dobrú úroveň. Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH do 1. 4. 1963.

Riešenie problému č. 16 (Speckmann) z 10. 2. 1963. Zvodnosti 1.Je3? a 1.Jf4? viaznu na 1...Jc5+! a 1...Jd6+! Preto 1.Jh4 hr. 2.Dg2 mat, 1...Jc5+ 2.Ke3! 1...Jd6+ 2.Kf4! biely kráľ ide vždy na tie polia, na ktorých vo zvodnosti stál jazdec. Ďalšie varianty 1...Jf6+ 2.Kd3!, 1...Jc3+ 2.Kf5! Zvodnosť 1.Je1? viazne na 1...Jf6+!

Upozornenie: Upozorňujeme našich čitateľov, že v našom časopise bola vypísaná skladateľská súťaž strategických a logických dvojťažiek. Ide o zmenu, nakoľko skladateľská súťaž dvojťažiek z 3. 2. 1963 bola vypísaná omylom.

Za strategický obsah sa pokladá napr. viacnásobné blokovanie poľa, odväzovanie a priväzovanie kameňov, predĺžené obrany, antiduál, zámena hier a pod. Udelené budú tri ceny (I. cena 100 Kčs, II. cena 80 Kčs a III. cena 60 Kčs) a tri čestné uznania s knižnými odmenami. Problémy s úplným riešením, menom a adresou autora (každý na osobitnom lístku a podľa možností na diagrame!) zasielajte na hore uvedenú adresu.

Poznámka: Čisté a ekonomické maty sa v tejto súťaži nebudú hodnotiť (t. j. sú prípustné aj úlohy s čistými matmi, ale pri hodnotení sa táto okolnosť nebude brať do úvahy).


Vzad <<  >> Vpred