Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(10. 3. 1963)


Problém č. 20

Prof. Ladislav Prokeš, ČSSR

Moravskoslezský deník 1938

Biely remizuje (3+4=7)Kontrolná notácia: bKf8 Vg5 Ph4 (3), čKh8 Se4 Pg6 h3 (4) – biely ťahá a remizuje.

Prof. Ladislav Prokeš patrí k najstarším českým skladateľom štúdií. Prvé jeho štúdie vznikli už v r. 1906, keď bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov mladej a nadšenej avantgardy pražských praktických hráčov, ktorí pod vedením V. Kautského svojimi úspechmi preslávili našu vlasť. Veľké percento Prokešových štúdií sú nenútené a roztomilé miniatúry, v ktorých jemne brúsený vtip plne odmení každého riešiteľa. Jednu z nich vám dnes predkladáme na riešenie.

Riešenie zašlite do 25. 3. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie započítame päť bodov.

Riešenie problému č. 15 (Latzel) z 3. 2. 1963. Pred úvodníkom sú pripravené maty na 1...Je5, J:g5 2.Jh4, J:d4 mat. Po úvodníku 1.Da6 hr. 2.Vf8 mat, vyjdú na tieto ťahy už iné maty 1...J:e5, J:g5 2.Je7, Jg7 mat. Elegantná zámena dvoch matov.

Stav riešiteľskej súťaže po riešení problému č. 15: 13 bodov (plný počet) majú: A. Bartíšek, M. Holodšák, J. Hudec. Ing. J. Karel, P. Kráner, J. Makovník, Š. Mikuláš, I. Novák, L. Pánik, J. Srňanský, S. Zábojník, F. Žemlička. 10 bodov: D. Zbihlej. 9 bodov: M. Cyprian, I. Dzuriš, M. Murajda, M. Tvarožek atď.


Vzad <<  >> Vpred