Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 3. 2. 1963)


Problém č. 15

Gerhard Paul Latzel

III. cena, Schach 1953

Mat 2. ťahom (9+5=14)Kontrolná notácia: bKh1 Df1 Vg8 Ve8 Jg6 Je6 Ph3 g5 e5 (9), čKf5 Sf2 Jf3 Pd4 e4 (5) – dvojťažka.

V dnešnej úlohe je spracovaná zámena dvoch matov. Zámena spočíva v predúvodníkových hrách po 1...J:e5 2.Jh4 mat a 1...J:g5 2.J:d4 mat. Po úvodníku prídu na tieto ťahy už iné maty. Riešenie zašlite do 17. 2. 1963 na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou "Šach".


Celoročná tematická skladateľská súťaž pre československých autorov

Redakcia časopisu Ľud vypisuje tematickú skladateľskú súťaž pre československých autorov.

Téma: Zámena dvoch matov a to buď: Zámena v predúvodníkových hrách (vzor: dnešná úloha), zámena po zvodnosti, zámena obrán a recipročná zámena. Do súťaže budú zaradené všetky originálne úlohy splňujúce požiadavky témy, uverejnené v Ľude v r. 1963. Rozhodcu turnaja oznámime dodatočne. Udelené budú tri ceny (1. cena 100,–, 2. 80,–, 3. 60,– Kčs) a tri čestné uznania s knižnými odmenami. Problémy s úplným riešením, menom a adresou autora zasielajte na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou "Šach" pri adrese. Voláme do súťaže zvlášť nových skladateľov, ktorí sa k skladbe moderných úloh ešte neodvážili.

Riešenie problému č. 10 (Kubbel) z 30. 12. 1962. 1.h8S Sh7 2.Scb7+ Kb8 3.Jb4 S~ 4.Jc6 mat, 3...c6(c5) 4.Ja6 mat. Žiaľ úloha má škodlivý duál po 1...Sh7, ide tiež 2.Jb4 alebo Je5.


Vzad <<  >> Vpred