Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(10. 2. 1963)


Problém č. 16

Dr. Werner Speckmann, NSR

I. cena, Schach–Echo 1955

Mat 3. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: bKe4 Dg7 Jg2 (3), čKh1 Jb5 Jd7 Ph2 (4) – trojťažka.

Dnešná miniatúra popredného nemeckého skladateľa obsahuje logickú myšlienku, ktorá sa zakladá na dvoch tematických pokusoch jazdca. Pochopí niekto myšlienku úlohy?

Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou "Šach" do 25. 2. 1963. Za správne riešenie započítame tri body.

Riešenie problému č. 11 (Bata) zo 6. 1. 1963. Biely na ťahu: 1...c5 2.Jb5 mat, 1.Jc4 tempo, 1...c5 2.Dh4 mat, 1...K:c4 2.Db4 mat. Jeden zmenený a jeden pridaný mat vo veľmi úspornej forme. Malá, ale sympatická úloha.


Vzad <<  >> Vpred