Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 7. 7. 1963)


Problém č. 37

Nineľ Plečiková

Zvláštna cena

Sverdlovská športová org. 1950

Mat 2. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: bKg1 Da8 Jd4 (3), čKe1 Vb4 Sg4 Pd2 (4) – dvojťažka. Začne biely (na diagrame je dolu) a dá mat najneskôr druhým ťahom (po akejkoľvek odpovedi čierneho). Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7, do 22. 7. 1963 s poznámkou ŠACH pri adrese a udajte v ňom prvý ťah (úvodník), hrozbu a potom pokračovania bieleho po obranách čierneho proti hrozbe (tzv. varianty).


Nová riešiteľská súťaž

Dnešným problémom otvárame novú súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Ľude v júli až septembri 1963. Odmenení budú štyria riešitelia s najväčším počtom bodov a štyria ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí dosiahnu aspoň 10 bodov, hodnotnými vecnými cenami. V prípade rovnosti bodov prvých štyroch rozhodne o poradí žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Body možno získať za správne vyriešenie úlohy (toľko bodov, koľko má úloha ťahov), za udanie vedľajšieho riešenia (toľko bodov ako za hlavné). Za udanie závažného duálu (inej možnosti v ďalších ťahoch bieleho), neriešiteľnosti problému, ako aj dôkaz nemožnej (ilegálnej) pozície (t. j. takej, ktorá sa nedá odvodiť z partie) sa priznáva 1 bod navyše. Poradie riešiteľov bude uverejnené počas súťaže a po jej skončení. Všetkým riešiteľom želáme v riešení šachových úloh veľa zdaru a dúfame, že sa v hojnom počte zúčastnia tejto súťaže.


Vzad <<  >> Vpred