Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(27. 10. 1963)


Problém č. 51

Jozef Veselský, Trnava

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (10+10)Kontrolná notácia: bKc6 De1 Vd2 Sc1 Sd7 Je3 Je6 Pb3 g3 g5 (10), čKe5 Vh2 Sc5 Je4 Jf2 Pa3 c2 d3 g4 h5 (10) – trojťažka. Veľmi presne konštruovaná strategická trojťažka od nášho čitateľa–riešiteľa vzbudí iste veľkú pozornosť. Predĺžené obrany, blokovanie polí, priväzovanie figúr – to je obsah úlohy, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani skúsený autor. Je to veľký skladateľský skok dopredu, ak uvážime, že autor mal svoju prvotinu uverejnenú len pred polrokom.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 46 (Dijk) z 15. 9. 1963. Pred úvodníkom sú pripravené maty na ťahy čierneho 1...Ja5 2.V:a5 mat, 1...Jc5 2.D:c5 mat, po zvodnosti 1.Da3? hr. 2.Da4 mat, sa tieto maty zamenia 1...Ja5 2.D:a5 mat, 1...Jc5 2.V:c5 mat, viazne však len na 1...Sd1! Preto riešenie 1.Db3 hr. 2.Da4 mat a maty sa opäť zamenia 1...Ja5 2.b:a5 mat, 1...Jc5 2.b:c5 mat, 1...Sd1 2.Dc4 mat. Trojfázová zámena dvoch matov so 7 figúrami! To je skvost, ktorý sa málokedy vyskytuje a jasne ukazuje, aké je veľké majstrovstvo autora.

Autor problému č. 39 (Kozinka) opravuje úlohu pridaním bieleho Pd5 čím vylúčil duál 2.Vf6 po predchádzajúcej obrane 1...e6 2.Vf6? e:d5! 3.?? Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy mimo riešiteľskú súťaž.


Vzad <<  >> Vpred