Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 8. 12. 1963)


Problém č. 57

Ivan Garaj, Bratislava

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: bKg2 Vg5 Vg6 Sa7 Sa8 Jd8 Pc2 c7 d2 (9), čKf4 Ve7 Vf8 Je8 Pd5 e6 (6) – trojťažka.

Všimnite si, aké maty sú pripravené na ťahy čierneho 1...e5 a 1...d4 a ako sa zamenia po zvodnosti 1.Jb7? a v riešení. V úlohe ide o trojfázovú zámenu dvoch matov. Teda dvojťažková téma v trojťažke.

Riešenie zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 52 (Schwarz) z 3. 11. 1963. Tematický pokus (hlavný plán) 1.Jf4? viazne na zásah čiernej dámy 1...Dg4! Preto biely v prípravnom pláne odláka dámu 1.Da5 hrozí 2.Da1+ S:a1 3.Jd2 mat (po 2...Se1 ide aj 3.D:e1 a Jd2 mat, čo však nepokladáme za škodlivý duál, lebo mat nie je čistý), 1...Da7 2.Jf4! Sg4 3.Sg2 mat, 2...D:a5 3.Se2 mat, 1...V:b3 2.D:c3 V:c3 3.Jd2 mat, po 1...Va4 2.D:c3 Va1 vyjde 3.D:a1 aj Jd2 mat, čo je neškodný duál, lebo prvý mat nie je čistý a druhý je neekonomický (Dc3). V úlohe je v hlavnom variante (1...Da7) spracovaná drážďanská téma typ Palitzsch, ktorá sa dá stručne definovať takto: hrozbu tematického pokusu (1.Jf4?) bráni čierna figúra (1...Dg1), ktorá sa v prípravnom pláne (1.Da5!) odláka na iné pole (1...Da7), takže možnosť novej obrany, pravda, neúčinnej, dostane iná figúra (2...Sg4). Jedna z najobľúbenejších logických kombinácii spracovaná v novočeskej škole si zaslúži rozhodne viac pozornosti.


Vzad <<  >> Vpred