Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 2. 1964)


Problém č. 66

Jakub Sova, Kamenný Újezd

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (6+3=9)


Problém č. 67

Jozef Žatko, Chynorany

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 66: bKa1 Dc6 Vc4 Jb7 Pb2 d4 (6), čKb3 Pb4 b5 (3) – dvojťažka, 67: bKd3 Dg7 Vh5 Sc8 Sf2 Jc6 Pe2 (7), čKf4 Vf6 Sg5 Pe6 h6 (5) – dvojťažka. Ďalšie dve úlohy pre našu medzinárodnú skladateľskú súťaž, z ktorých v Sovovej nájdete tri varianty končiace sa čistým matom, v Žatkovej si všimnite obľúbený strategický motív – väzbu čiernych figúr a otváranie línií. Riešenie obidvoch úloh zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 61 (Jensch) z 5. 1. 1964. Pred úvodníkom sú pripravené maty na ťahy čierneho kráľa 1...Kc5, Ke4 2.Se3, Vf4 mat s väzbou Se5. Po úvodníku 1.Je3 hrozí 2.Dc4 mat, sa tieto maty zamenia 1...Kc5, Ke4 2.Dd6, Vb4 mat a opäť s väzbou Se5. Vedľajšie varianty 1...J:b6, Jd5 2.D:e5, D:d5 mat. Zámena dvoch matov s veľmi jednotným strategickým obsahom – väzba čierneho Se5 v zdanlivých hrách a po úvodníku so štyrmi rôznymi matmi. To je veľmi cenná vlastnosť moderných úloh, a preto úloha dostala aj po zásluhe I. cenu v najznámejšom problémovom časopise Die Schwalbe.

Riešenie problému č. 62 (Pituk) z 12. 1. 1964. Z pozície je pripravený mat na každý ťah čierneho 1...d5 2.Dd3 mat, 1...e:d4 2.Dc6 mat a zdá sa, že stačí nájsť vyčkávajúci ťah, no taký neexistuje. Preto 1.e3 tempo a maty sa zamenia 1...d5 2.Dc2 mat, 1...e:d4 2.D:d4 mat. Zámena dvoch matov v pozícii "biely na ťahu" v miniatúrke s troma blokovaniami poľa zaslúži pozornosť a obdiv nad majstrovstvom nášho svetoznámeho problémistu.

Dokončenie výsledku, riešiteľskej súťaže z minulého šachového kútika. Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 10 bodov vyhrávajú šachové pečiatky: Zdeněk Mašek (Beroun), Teodor Mikuš (Rybany), Jozef Veselský (Trnava) a Jozef Žatko (Chynorany).


Vzad << >> Vpred