Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(20. 1. 1963)


Problém č. 13

Dr. Emil Palkoska, ČSSR

Trolhättan 1936

Mat 3. ťahom (6+8=14)Kontrolná notácia: bKf1 Db3 Vg3 Sf4 Pb5 e2 (6), čKd4 Vb8 Sh8 Je1 Jg5 Pd6 f7 g6 (8) – trojťažka.

Základnou požiadavkou českej školy úlohovej je ekonómia matu. Umelecká ekonómia matu žiada, aby maty boli čisté, t. j. také, že každé pole matovej siete je čiernemu kráľovi neprístupné len z z jediného dôvodu a aby sa všetky biele figúry (okrem kráľa a pešiakov) zúčastňovali na mate. V dnešnej úlohe najúspešnejšieho českého skladateľa nájdete päť ekonomických a čistých matov.

Riešenie zašlite na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou "Šach" do 3. 2. 1963. Za správne riešenie počítame tri body.

Riešenie problému č. 8 (Wróbel) zo 16. 12. 1962. Tematický pokus 1.Vfg4? hr. 2.V7g5 mat, viazne na 1...Sd2! Preto 1.Jf5 hr. 2.V7g4 a 3.Jg7 mat. Čierny sa bráni odkrytím strelca 1...e3, ale tým preruší líniu d2–g5 a umožní 2.Vfg4 S:f5 3.V7g5 mat. Prerušenie Se1 (resp. odlákanie) nastáva aj vo variante 1...Vf2 (Sd2) 2.Vh4+ V:h4 3.J:g3 mat. Autor vzhľadom na malý materiál tu uskutočnil tému bi–valve účelovo čistým spôsobom. Odmenu za správne riešenie dostanú: I. Novák, Bratislava, Tekovská 16 a H. Tomáš, Valiky, o. Košice.


Vzad <<  >> Vpred