Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 2. 12. 1962)


Problém č. 7

Karol Mlynka, Bratislava

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: bKh3 Dg4 Vd8 Sa7 Se8 Jc5 Jf7 Pb5 (8), čKd5 Dd7 Vh5 Vh6 Sc8 Jf8 Pc4 g3 h4 (9) – dvojťažka.

Dnešný originál mladého slovenského skladateľa, venovaný čitateľom Ľudu, vznikol na sústredení slovenských problémistov v Bratislave v novembri 1962. V úlohe sú pred úvodníkom pripravené maty na 1...Je6 a 1...Ve6 (odväzujú bieleho kráľa). Po úvodníku idú na tieto obrany iné maty, ale už s blokovaním poľa e6. Úloha teda obsahuje zámenu matov a obrán.

Riešenie zašlite do 14 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 3 (Lošinskij) zo 4. 11. 1962. 1.Sb3 tempo, 1...Vb7 2.Ve6 mat, 1...Sb7 2.Ve7 mat, 1...Vg7 2.De5 mat, 1...Sg7 2.D:f7 mat, 1...Sf6 2.Dg4 mat, 1...f6 2.De4 mat. Trojitý Grimshaw (na b7, g7, f6) len s 13–mi figúrami! Ostatné varianty sú netematické, preto ich neuvádzame. Odmenu za správne riešenie dostanú: M. Murajda, Drienov 399, o. Prešov a J. Žatko, Chynorany 610, o. Topoľčany.


Vzad <<  >> Vpred