Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(19.9.2020)


Skladba č. 1064Jevhen Bohdanov

V. cena

Šachmaty (Riga) 1973

Mat 2. ťahom (5–2)

a) diagram b) Jd8 na d2Kontrolná notácia: a) b. Kh1 Dc3 Sh4 Jb3 Jd8 (5), č. Kb5 Pa5 (2), b) Jd8 premiestniť na d2; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Do tematického obsahu patria aj hrozby v oboch dvojníkoch. Riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1063 (Havel): 1.Jb3 tempo 1...Ka4 2.D:a5 mat, 1...a4 2.Db7 mat, 1...Kc6 2.Da6 mat (1...Kb4 2.Da5 mat). Tri zaujímavé modelové maty. Je však prekvapujúce, že najväčší predstaviteľ českej školy kompozičného šachu nepoužil lepší úvodník 1.Jc5-b3, ktorým by uvoľňoval čiernemu kráľovi pole a4. (ff)


Vzad <<  >> Vpred