Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(28.7.2004)Skladba č. 266Vladislav Buňka

II. cena

Schweizer Schach-Magazin 1992

Pomocný mat 3. ťahom

a) diagram b) biely Sc3 (4–8)Kontrolná notácia: a) b. Kb7 Jc3 Pc6 d5 (4), č. Kf4 Vd8 Vf1 Sc7 Jc8 Je8 Pf5 f6 (8), b) jazdca na c3 nahradiť bielym strelcom; v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom.

Český šachový skladateľ Vladislav Buňka (nar. 30. decembra 1937) je autorom vyše 1160 skladieb, z toho asi 450 priamych matových úloh, 60 štúdií, 500 pomocných matov a 150 samomatov. V turnajoch získal približne 200 vyznamenaní, z toho 30 cien, v Albumoch FIDE dosiahol 2 body. Desať rokov bol redaktorom oddelenia exoskladieb Šachového umenia.

Riešenie šachovej skladby: a) 1.Sd6 c7 2.Ke5 c:d8J 3.Vf4 Jc6 mat, b) 1.Vd7 c:d7 2.Ke4 d:e8D+ 3.K:d5 Dc6 mat. Modelové maty rozličnými premenenými figúrami na rovnakom poli.


Vzad <<  >> Vpred