Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(4.8.2004)Skladba č. 267Walter Jörgensen

II. cena

Problemschack 1953

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Ka1 De8 Vc1 Sd6 Se2 Jc3 Pa4 (7), č. Kd4 Vh5 Sa8 Pe3 f7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Dánsky medzinárodný majster Walter Jörgensen (3. októbra 1916 – 17. októbra 1989) bol autorom stoviek skladieb rozličných druhov, ale najmä dvojťažiek a samomatov. V Albumoch FIDE dosiahol 49,5 bodu. V oblasti kompozičného šachu napísal 5 kníh, medzi nimi vydal aj zbierku vlastných skladieb (1975).

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...Vd5, Sd5 2.De4, Jb5 mat, zvodnosť 1.D:f7? hrozí 2.Dc4 mat, 1...Vd5, Sd5 2.Df4, Da7 mat, 1...Vc5!, riešenie 1.Jd5! hrozí 2.Vd1 mat, 1...V:d5, S:d5 2.Vc4, Sc5 mat (1...Vh1/Ve5, K:d5 2.De5, Vd1 mat). Elegantne konštruovaná trojfázová zámena dvoch matov.


Vzad <<  >> Vpred