Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(11.8.2004)Skladba č. 268Klaus Wenda

II.-III. cena e.a.

Stella Polaris 1967

Mat 4. ťahom (7–6)Kontrolná notácia: b. Ka5 Ve1 Sa8 Sd8 Jb7 Jf6 Pd2 (7), č. Kc6 Vh1 Sh4 Pc2 e5 g5 (6), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.

Rakúsky medzinárodný majster Klaus Wenda (nar. 13. septembra 1941) je autorom okolo 550 skladieb, z toho vyše 350 z oblasti exošachu (najmä circe) a postupne menej mnohoťažiek, samomatov, pomocných matov, trojťažiek atď. V súťažiach získal 220 vyznamenaní, z toho 90 cien, v Albumoch FIDE dosiahol 48 bodov. V období 1986-1994 bol prezidentom Svetovej organizácie kompozičného šachu PCCC. Je spoluautorom niekoľkých kníh z kompozičného šachu.

Riešenie šachovej skladby: Pokus 1.d4? e:d4? 2.Ve6 mat, 1...S:e1+! 2.Ka4 e:d4!, riešenie 1.Kb4 hrozí 2.Jc5+ Kd6 3.Jfe4 (Je8) mat, 1...e4 2.d4! S:e1+ 3.Ka4 a 4.d5 mat (2...e:d3 e.p. 3.Ve6 mat). Logická kombinácia, v ktorej biely hrozbou donúti čierneho pešiaka k strate kontroly nad d4.


Vzad <<  >> Vpred