Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.6.2001)


Skladba č. 3353 – originál

Š. Blunár a J. Golha

San Francisco a Vráble

Mat 2. ťahomSan Francisco

Náš svojho času známy a úspešný zvolenský, neskôr pardubický šachový skladateľ Š. Blunár, sa pred rokmi prepadol. Nedávno sa však podarilo, pomocou internetu, zistiť jeho súčasné pôsobisko – San Francisco. A onedlho vznikla prvá americko-slovenská skladba – presnejšie povedané, úprava jeho niekdajšej dvojťažky z Hlasu ľudu (13.6.1974). Keďže spoluautorom je J. Golha, možno očakávať zámenu obranných motívov pri porovnaní riešenia so zvodnosťou 1.Ve2? Riešenie dvojťažky pošlite do 16. júla t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Všetky poslané riešenia skladieb uverejnených v prvom polroku 2001 bodovo vyhodnotíme. (Kontrolná notácia diagramu: b. Ka5 Dc7 Vb2 Vf5 Sa2 Sa3 Jh3 Pf6 g4 (9), č. Ke6 Sa8 Jc8 Jg2 Pc5 c6 d5 e4 f2 f4 f7 h6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Riešenie skladby č. 3347 (Ložek): 1. riešenie 1.Jb4 Vd3 2.Kb5 Sf1 3.Jdc6 V:d5 mat, 2. riešenie 1.Sd6 Vf5 2.Kd7 Sh3 3.Sc6 Vf7 mat. Dva analogické batériové maty, pričom za estetickú možno pokladať aj základnú pozíciu s pripravenou batériou.

Riešenie skladby č. 3348 (Babári): a) 1.Kh5 Jf5 2.Cg6 S:e2 mat, 1...S:e2+ 2.Kh4 Jf5 mat, b) 1.Kg6 Jg4 2.Ch5 S:d3 mat, 1...S:d3+ 2.Kf6 Jg4 mat. Dve dvojice modelových matov, napriek symetrii veľmi pekné: bude to iste cena pre začínajúceho autora. Oprava.

Riešenie skladby č. 3349 (Salai): a) Pokusy 1.Vb4/Vb5/Vc4/Vc5/Ve4/Ve5/Vd4? V:b4/V:b5/V:c4/V:c5/V:e4/V:e5/V:d4!, riešenie 1.Vd5 hrozí 2.Vd8 mat, 1...V:d5 2.D:d5 mat, b) pokusy podobne, ale 1.Vd5? V:d5!, riešenie 1.Ve4 hrozí 2.Ve8 mat, 1...V:e4 2.D:e4 mat. Schematická, ale pritom chutná dvojťažka na "tému zámeny účinných obrán".

Riešenie skladby č. 3350 (Hudák): 1. riešenie 1.Sd6 Sf7 2.Ve4 Jf3 mat, 2. riešenie 1.Jd4 Sf3 2.Ve6 Jc4 mat. Pekná kombinačná analógia medzi riešeniami: dosiaľ asi najlepší autorov pomocný mat.


Posledná rubrika

Po 36 rokoch 5 mesiacoch a 20 dňoch zaniká naša šachová rubrika. Začínala v denníku Pravda, aby postupne prešla do jej sobotňajšej prílohy, potom do samostatnej Nedeľnej Pravdy (ktorá niekoľkokrát zmenila názov) a nakoniec do Momentu. Zmena zamerania týždenníka postihla niekoľko rubrík, aby dala miesto štatisticky príťažlivejším materiálom. Naša rubrika vytvorila celú sériu slovenských rekordov, s niektorými by sa možno mohla uchádzať o zápis do Guinnessovej knihy. Ale najmä vychovala generácie slovenských šachových skladateľov, odvetvia, v ktorom je Slovensko veľmocou. Nič netrvá večne, ale na druhej strane všetko sa mení. Sme presvedčení, že naša rubrika sa časom reinkarnuje, veď krása nášho druhu umenia musí niekde dostať miesto. Všetkým našim priaznivcom ďakujeme za podporu a pochopenie a budeme ich včas písomne informovať o novom živote. A pokúsime sa aj o náhradu všetkých restov, ktoré náhla smrť priniesla. Dočítania onedlho kdesi inde... (-kh)
(14.12.2001)

Ad: rubrika ŠACH

Mnohí čitatelia nám v listoch, e-mailom, telefonicky alebo osobne vyjadrili ľútosť nad ukončením tradičnej šachovej rubriky v júni t. r. Dnes však máme pre našich šachových fanúšikov predsa len priaznivú správu: rubrika, ktorá pôvodne vznikla v denníku Pravda, sa doň teraz vrátila! V každom štvrtkovom čísle Pravdy nájdete minimálne jeden diagram a pre riešiteľov sú pripravené tradičné knižné ceny. Dúfame, že všetci naši čitatelia so špecializáciou na šach teraz zvýšia náklad Pravdy. Ale musíme im aj splatiť malý dlh a uverejniť aspoň čiastočný výsledok našej neoficiálnej riešiteľskej súťaže za prvý polrok 2001. Publikovali sme v tom čase 45 skladieb na riešenie, za ktoré bolo možné získať 153 bodov. Stopercentný výsledok dosiahol jediný riešiteľ: Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi. Na ďalších troch miestach skončili: Bohumil Moravčík (Sliač) 150, Milan Svrček (Vrútky) 148 a Ladislav Krump (Levice) 138. Do prvej desiatky sa dostali ešte (v poradí) Ján Gejdoš (Svit), Dušan Paluga (Martin), Jozef Majerčák (Kežmarok), Michal Trubač (Levice), Miroslav Klobušiak (Ružomberok) a Stanislav Hudák (Topoľovka). Celkovo súťažilo 42 riešiteľov, a to napriek tomu, že sme nevypísali nijaké ceny...

Bedrich Formánek


Vzad <<  >> Vpred