Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.2.2002)


Skladba č. 3369 – originál

Jozef Taraba †

Mat 2. ťahomPredĺžená obrana

Dnešná skladba pochádza z pozostalosti známeho kežmarského šachového skladateľa J. Tarabu (1947-2000). Ide o dvojťažku s dvojitou predĺženou obranou čierneho jazdca (keď po jeho ľubovoľnom ťahu nasleduje tzv. sekundárna hrozba).

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka8 Dh8 Vc8 Ve2 Sc2 Sf2 Jb1 Jf1 Pc5 (9), č. Kd5 De1 Va6 Vd1 Je5 Pa7 c3 c4 e6 f5 f6 g4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Dvoch vyžrebovaných riešiteľov odmeníme knihami.

K starším skladbám:

č. 3348 (Babári) opravuje autor premiestnením Kf8 na e8, Jh3 na e6, vynechaním Pg2 a pridaním čPh3.

č. 3355 má predchodcu – A.J.Taffs, American Chess Bulletin 1960.

Riešenie skladby č. 3365 (Šemrinec): 1.Dh2 hrozí 2.Da2 mat, 1...S:e5, f2, c5, b4 2.D:e5, Dg2, Sb7, Sc4 mat. Knihy za správne riešenia vyhrávajú: Ferencz Kulcsár, Tolstého 84, 079 01 Veľké Kapušany, Dušan Paluga, B. Němcovej 3/8, 036 01 Martin (opr. za 3364), Vladimír Bariak (17-roč.), Dolinky 1335/4, 962 12 Detva a Ján Gejdoš, Jilemnického 304/25, 059 21 Svit (za 3365) (-kh)


Vzad <<  >> Vpred