Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.12.2001)


Skladba č. 3357 – originál

Jozef Babári, Humenné

Mat 2. ťahomDve zvodnosti

V moderných šachových skladbách sa časť obsahu často odohráva v tzv. zvodnostiach. Napríklad v dnešnej miniatúrnej dvojťažke (ktorou nás príjemne prekvapil nedávny "prvotinár") sa prvá zvodnosť začína ťahom 1.Dc7? a po tempe vedie k variantom 1...Ka2, a2 2.Dc2, Dc1 mat, zato je vyvrátená obranou 1...Kb1!. Poteší nás, ak riešitelia objavia ešte jednu zvodnosť, ale za správne budeme považovať aj riešenia bez uvedenia zvodností (ktorých prvé ťahy sa vždy uvádzajú s otáznikom).

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke2 Dh7 Sa4 Sa5 Jb3 (5), č. Kb2 Pa3 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Dvoch vyžrebovaných riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie skladby č. 3353 (Blunár a Golha): Zvodnosť 1.Ve2? hrozí 2.V:e4 mat, 1...Jd6, Je3, c4 2.De7, J:f4, D:c8 mat, 1...e3!, riešenie 1.Vb6 hrozí 2.S:d5 mat a rovnaké varianty, ale s cyklicky zamenenými obrannými motívmi (napadnutie hrozbového poľa, zaclonenie hrozbovej línie, odviazanie). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred