Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(23. 2. 1955)


Úloha č. 640

Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+8)


Úloha č. 641

Ladislav Belčák, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+3)Kontrolná notácia: 640: b. Kd2, Dg1, Va4, Vb6, Sf4, Sf7, Pd3, d4 (8), č. Kd5, Ve6, Sa8, Jb4, Jb5, Pc5, d6, d7 (8), dvojťažka, 641: b. Ke8, Vc4, Sa5, Sf7, Pe2, f3, g4 (7), č. Ke5, Pe3, g5 (3), dvojťažka.

Riešenia do 14 dní pošlite na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a (stála riešiteľská súťaž o ceny).


Vzad <<  >> Vpred