Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 2. 2. 1955)


Úloha č. 639

Julius Buchwald, USA

Originál pre Prácu

Mat 4. ťahom (3+3)Kontrolná notácia: b. Kg1, Vc6, Pc7 (3), č. Ka7, Sh1, Pg2 (3), štvorťažka.

Biely je v nevýhode ťahu. Keby nemusel začínať, dá mat po ťahoch čierneho kráľa 2.c8D+ a 3.Va6 mat. Riešenia do 14 dní na adresu František Ungváry, Bratislava, Panenská č. 2/a.


Riešenia úloh

Riešenie úlohy č. 617 (Lačný): autor zamýšľa originálny námet: zdanlivé hry 1...Jd4 2.Jc6, 1...Je4 2.Sd6, 1.Jc5 hr. 2.Jd3, zdanlivé maty vyjdú teraz po predĺžených obranách (Jd6, Je6) proti sekundárnym zameneným hrozbám (V:d5, J:d5). Je to akási nepravá Ruchlisova téma so zámenou matov, pokazená druhou hrozbou (Jd7) – dá sa opraviť napr. pridaním b. Pd7.

Riešenie úlohy č. 618 (Formánek – Bosák): 1.Se3 hr. 2.Jb4+, 3 čisté maty po 1...K:c6, Kc4, Jc2, nečistý 1...Se4!

Riešenie úlohy č. 619 (Szöghy): 1.Jdc4 niekoľko zámien, ale vedľajšie riešenie 1.V:e6.

Riešenie úlohy č. 620 (Salai): 1.g6 – téma Ruchlis, ale vedľajšie riešenie 1.Dd7+ – opravu uverejníme neskôr.

Riešenie úlohy č. 621 (Knotek): intencia 1.Sa4, ale vedľajšie riešenia 1.Vf8, 1.Vf6, 1.Vf1 a 1.Jdc7 (max. 15 bodov).

Riešenie úlohy č. 622 (Formánek): zdanlivé maty po 1...Jc4~, 1...Je5, predĺžený útok 1.Je4~? Je5 2.V:d6, 1.J:d6? Je5! preto jedine 1.Jc3

V riešení č. 612 – Janček vypadlo vedľajšie riešenie 1.V:e5.


Z trojzápasu ČSR–Maďarsko–Poľsko

Kozma (ČSR) – Szabó (Maďarsko)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 0-0 5.Sd3 d5 6.Jf3 c5 7.0-0 Jbd7 8.De2 (Najlepšie pokračovanie. Slabšie by bolo 8.a3, ako sa hráva po bežnom 7...Jc6, pre 8...c:d4 9.e:d4 S:c3 10.b:c3 d:c4 11.S:c4 Dc7, ako sa stalo v partii Kluger – Furman, Bukurešť 1954) 8...a6 9.a3 Sa5 10.Vd1 d:c4 11.S:c4 b5 12.Sd3 Sb7 13.d:c5 (Nutné, ináč hrá čierny 13...c:d4 a po 14.e:d4 Sb6.) 13...S:c3 14.b:c3 Dc7 15.c4 b:c4 16.S:c4 Jg4 17.h3 S:f3 18.D:f3 Dh2+ 19.Kf1 Jde5 (Slabšie by bolo Jge5 pre 20.Df4 Dh1+ 21.Ke2 D:g2 22.Sb2 s hrozbou Vg1) 20.Df4 Vad8 (Pokus o skomplikovanie hry. K rýchlej remíze by viedlo D:f4 21.e:f4 J:c4 22.h:g4 Vac8 23.Se3) 21.Vd4 J:c4 22.D:h2 J:h2+ 23.Kg1 Je5 24.K:h2 Jd3 25.Vc4 Vd5 26.c6 Vc8 27.Vb1 Kf8 28.Vb6 a5 29.a4 J:c1 30.V:c1 Ke8 31.Vb5 Ke7 32.Vcc5 Kd6 33.V:d5+ e:d5 34.V:a5 V:c6 35.Va7 Ke6 36.g4 Vc4 37.Kg3 d4 38.e:d4 V:d4 39.a5 Va4 40.Va6+ Ke5 41.Va7 Va3+ 42.Kg2 Ke6 43.Va8 (Pečatený ťah. Určité šance na výhru dávalo ešte h4. V ďalšom priebehu partie biely sa ešte pokúša o uplatnenie plus pešiaka, avšak čierny vždy vystihne najlepšiu obranu.) 43...g5 44.a6 Kf6 45.f3 Kg7 46.Kf2 Kg6 47.Ke2 Kf6 48.Kd2 V:f3 49.Vb8 Va3 50.Vb6+ Ke5 51.Kc2 Kd4 52.Kb2 Va5 53.Kb3 Kc5 54.Vf6 Va1 55.Kb2 Va4 56.Kc2 Va3 57.Vh6 a súperi sa dohodli na remíze. Pekný úspech nášho mladého bratislavského reprezentanta proti skúsenému medzinárodnému veľmajstrovi.


Vzad <<  >> Vpred